Dodatek k zákoníku práce

 

1. Práce má být odpočinkem a proto jakékoliv přepracování je nepřípustné.
2. Když bude zaměstnanec přistihnut, že se potí od práce, bude okamžitě propuštěn.
3. Minimální mzda za hodinu činí 100 Kč.
4. Začátek pracovní doby si každý zaměstnanec určí sám.
5. Před začátkem práce se podává občerstvení.
6. Při práci je dovolené si zpívat, přičemž ostatní zaměstnanci jsou povinni práci přerušit a přidat se ke zpívajícímu.
7. Zaměstnavatel je povinný obstarat hudbu.
8. Jakmile zaměstnanec zaspí v práci, ostatní musí tiše opustit pracoviště a do konce pracovní doby mají volno.
9. V nepřítomnosti vedoucího mají zaměstnanci volnou zábavu.
10. V čase od 11.00 do 13.00 je přestávka na oběd.
11. Když si zaměstnanec potřebuje něco zařídit, je povinen to udělat během pracovní doby. O přestávce na oběd je zařizování soukromých záležitostí zakázané, stejně jako po skončení pracovní doby a po dobu dovolené,natolik se staráme i o zdraví našich spolupracujících.
12. Když přijde za zaměstnancem dámská návštěva, nesmí být pár rušen a k tomu účelu je zaměstnavatel povinnen zřídit zvláštní místnost. Zaměstnanci, kteří tímto způsobem stráví pracovní dobu, mají nárok na náhradní volno.
13. Dovolená v letních měsících je pět týdnů a v zimních čtyři týdny.
14. Ve 14.00 hodin se podává občerstvení, jako třeba: obložené chlebíčky, káva, víno, likéry, pivo a ovoce podle přání.
15. V 15.00 hodin je slavnostní odchod z práce. Hraje hudba, vedoucí podniku se loučí s každým zaměstnancem podáním ruky a poděkováním za dobře vykonanou práci. Vrátný prohledá tašky a kabelky. Jestliže zaměstnanec nemá nic nakradeného, vrátí ho, aby si něco vzal. Starším zaměstnancům se odvážejí ukradené věci domů služebním vozidlem. Stejně tak i těhotným ženám a vedoucím pracovníkům.
16. Pokud se zaměstnanci zdá o práci, má nárok na noční příplatek.
17. V případě svatby zaměstnance je v podniku dva dni volno.