Mezi stromy prosvítá Roklanské jezero

Roklan

 

Kříž na vrcholu Roklanu


Kaplička na RoklanuVrchol na bavorské straně Šumavy jihozápadně od Modravy. Na vrcholu je přírodní rezervace, vyhlášená r. 1950. Rozloha rezervace 106,5 ha. Z naší strany je viditelný zejména z Bobíku, Filipovy Huti a z Antyglu.

Ústy lidu nazýván - Hora nad Roklí, Hora Rokelská; v němčině Rachel, Rachelberg. Hřbet Roklanu se táhne od jihovýchodu k jihozápadu jako celé pohraniční horstvo. Vyčnívá ve dvou kupách, z nichž vyšší se nazývá Roklan (Velký Roklan - Grosser Rachel) a nižší Roklanec (Malý Roklan - Kleiner Rachel); Roklan se vypíná do výše 1454 m, Roklanec 1401m. Oba vrcholy jsou od sebe vzdáleny 1/2 hodiny. Roklanec, zastíněný svým vyšším druhem, je turisticky bezvýznamný.PanoramaZ Roklanu se naskýtá překrásný rozhled k jihu, jihovýchodu a jihozápadu. Na severu, severozápadě a východě je obzor zakryt Javorským pohořím, Královským Hvozdem a Luzný. Na české straně můžeme vidět Poledník, Kašperk, Ždánov s Kašperskými Horami, Antýgl, za ním vyniká masív Boubína a ostrý vrchol Bobíku. Za hřebenem Blatného vrchu a holým vrcholem Luzného se otvírá panorama na české straně. Daleký obzor se otvírá na jih, kde můžeme spatřit řadu alpských vrcholů.

Ostrý skalní výběžek, směřující k jihovýchodu, umožňuje pohled na Roklanské jezero. Při sestupu k Roklanskému jezeru je možnost odbočení k Roklanské kapli.
pohled Roklanské jezero Roklanské jezero z Roklanu