Prášilské jezero


Leží na vých. svahu výběžku Poledníka. Jezerní pánev má tvar obráceného kužele s vrcholem posunutým k jezerní stěně. Plocha vodní hladiny 3,58 ha, max. hloubka 14,9 m. Sběrná oblast měří 0,524 km2. Hlavním přítokem je potok pramenící na svahu Poledníka.

Jezero je položeno v karu, pod 150 m vysokou karovou stěnou. Je vyhrazeno 9 m vysokým valem žulových hranáčů a dvěma staršími morénovými valy v předpolí. Z jezera vytéká Jezerní potok, který se vlévá do Křemelné.

okolo jezera je poničená příroda Prášilské jezero na hrázi...
z hráze Jezerní potok Schované uprostřed lesů...