Plešné jezeroLeží pod vrcholem Plechého 13 km západně od Horní Plané. Jezero má elipsovitou podobu, délka asi 260 m, šířka asi 90 m, plocha vodní hladiny 7,48 ha, max. hloubka 18,3 m. Z jezera vytéká Jezerní potok, který se vlévá do Vltavy. Stěna nad jezerem je 220 m vysoká. V jezeře roste vzácná vodní kapradinka šídlatka jezerní.

k večeru

Na skalisku přímo nad jezerem je ve výši 131 m památník básníka a spisovatele Adalberta Stiftra, od něhož je překrásný pohled na jezero a na celé šumavské předhoří i daleko do vnitrozemí. Památník byl postaven v l.1876 až 1877 vytesaných žulových kvádrů. Je skoro 15 m vysoký a jsou na něm vytesámy tyto nápisy: "A. Stifter, dem Dichter des Hochwald. Auf diesem Anger, an diesem Wasser ist der Herzschlag des Waldes. Lieg´ in hohes Gras gestreckt, schaue sehnend nach der Felswand. Errichtet 1876 - 1877". Před příchodem k jezeru je rozsáhlé kamenné moře. V dřívějších dobách se z Plešného jezera vypouštěla voda nutná pro plavení dříví po Schwarzenberském plavebním kanálu.