Národní park ŠumavaLogo NP a CHKO Šumava

 

Rozsáhlé části pohoří Šumavy při jihozápadní hranici České republiky s Německem a Rakouskem byly za národní park jako nejvyšší právní formu ochrany přírody u nás vyhlášeny v r. 1991.

Mezi třemi národními parky ČR je NP Šumava svými 69 030 ha parkem plošně největším. Společně se 13 000 ha plochy sousedního německého NP Bavorský les (od r. 1970) zaujímá přesto jen zhruba třetinu plochy nejrozsáhlejšího středoevropského lesního komplexu Šumavy a Bavorského lesa.

Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje je Šumava často nazývána ”Zelenou střechou Evropy” se stále rostoucím mezinárodním významem.

Od prvních návrhů na ochranu Šumavy jako přírodního parku v roce 1911, přes výzvu prof. Komárka v roce 1946 k vyhlášení Šumavy za národní park i další pokusy v letech 1968 - 1969 a v 80. letech, uplynula do vyhlášení NP Šumava dlouhá doba. Byla vyplněna jen dílčími kroky k ochraně jednotlivých území jako přírodních rezervací i ”předstupněm” velkoplošné ochrany v podobě vyhlášení tehdy největší chráněné krajinné oblasti československého státu (r. 1963 - CHKO Šumava o rozloze 163 000 ha).

Území NP Šumava zahrnuje většinu z nejcennějších přírodních fenomenů Šumavy s potřebou přísné ochrany jako např. ledovcová jezera, horská či údolní vrchoviště nebo zbytky pralesovitých porostů horských lesů. Zároveň ne však jedním z jeho základních rysů téměř všudypřítomné prolínání této málo dotčené ”přírodnosti” se stopami staleté přítomnosti člověka, dodávající této velmi řídce osídlené oblasti i osobité kouzlo a zvláštní tajemnost. Touha poznávat přírodu i historii, sžívat se s přírodou v rozsáhlém území národního parku i orientace cílů NP na umožnění těchto poznávacích a relaxačních aktivit, tak důležitých pro moderního člověka, je smyslem ”lidské” dimenze i v NP Šumava. Je to ve prospěch svých stálých obyvatel, ale i návštěvníků národního parku.