Jezero LakaNejmenší a nejvýše položené jezero na české straně Šumavy pod horou Plesná. Leží v širokém, mělkém a k severovýchodu exponovaném rulovém karu. Vyznačuje se tichou lesní samotou a je obdélníkového tvaru. Délka 360 m, šířka 80m, plocha hladiny 2,53 ha, obvod 870 m, hloubka v blízkosti hráze max.3,9 m, obsah vody se odhaduje na 40 000 m3. Jezerní pánev s velmi jednoduchým reliéfem dna pozvolna zarůstá. Do jezera přitékají dva malé potoky. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Křemelné.


Nejhezčí je hned po ránu Jezero Laka
Nejmenší Šumavské jezero Nejmenší a ještě zarůstá