Čertovo jezero


hra stínů Druhé největší šumavské jezero (10,34 ha), 2 km jihozápadně od Špičáckého sedla pod karovou stěnou Jezerní hory (vysoká 313 m). Obvod 1360 m, největší hloubka 36,7 m. Jezero napájejí dva malé potoky. Sběrná oblast jezera měří 0,857 km2. Z jezera vytéká Jezerní potok k večeru

po dešti

Mezi Černým a Čertovo jezerem po hřebeni Jezerní hora - Špičák probíhá hlavni evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Z Černého jezera odtéká voda Černým potokem do Úhlavy (Severní moře). Čertovo jezero leží v povodí Řezné (Černé moře).

flora okolo Čertova jezera