Příjezd, vyložit nádobíčko, převlíct, nabít, zamaskovat a bojovat !